KADERLEDEN AAN HET WOORD

Jos Broeren, kaderlid FNV Metaal

LANGE, MOEIZAME WEG NAAR EEN GOED CAO-AKKOORD

Na hun eerste schamele loonbod hebben de werkgevers zich lange tijd heel star opgesteld. Tijdens de lange impasse in het onderhandelingsproces ontstonden spanningen tussen de werkgevers­organisaties. Uiteindelijk gingen de werkgevers onder druk van de 48-uurs stakingen overstag.

Kaderlid Jos Broeren, werkzaam als werkvoorbereider bij Spie, was namens FNV Metaal lid van de onder­handelings­­delegatie voor een nieuwe cao. ‘Na dagen onderhandelen stelden de werkgevers alleen maar verslechteringen voor en het loonbod van 1,4% was onacceptabel. Door de beschamende voorstellen vanuit de werkgevers bleek de onvrede en daardoor de actiebereidheid onder onze leden groot te zijn. Het actietraject werd bemoeilijkt door de coronamaatregelen die nog steeds van kracht waren. In de regio’s zijn een aantal 24-uurs stakingen geweest die uiteindelijk werden opgeschaald naar 48 uur.

METAALUNIE TEKENDE EEN WEEK LATER OOK

Aan de werkgeverskant werden gedurende het proces wat scheurtjes zichtbaar, en de onderlinge verhoudingen kwamen onder druk te staan. Verkenningen volgden om te kijken of er voor de FNV en de overige vakbonden voldoende redenen waren om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Zonder uitzicht op een acceptabel akkoord was dit namelijk zinloos. Het cao-akkoord is daarop met vier van de vijf werkgeversorganisaties gesloten. Uiteindelijk heeft de Koninklijke Metaalunie een week later alsnog getekend.

EEN CAO-AKKOORD MET GOEDE AFSPRAKEN

In het cao-akkoord dat nu aan de leden wordt voorgelegd om over te stemmen, zijn goede afspraken gemaakt over loon­stijgingen, het generatiepact als recht van de werknemer en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) die drie jaar eerder stoppen met werken mogelijk maakt. De seniorendagen zijn, weliswaar met een kleine aanpassing, overeind gebleven. Het aantal vrije dagen waar de werknemer recht op heeft, blijft gelijk maar de aanvang van de regeling schuift op van 54 naar 55 jaar. Verder worden de jeugdlonen bij elke afgesproken loonsverhoging aangevuld tot 5%.

ALTIJD STREVEN NAAR HET BESTE ONDERHANDELINGSRESULTAAT

Voor mij was dit de laatste keer dat ik deel van het cao-onderhandelingsproces mocht uitmaken, aangezien ik volgend jaar met pensioen ga. Ik heb het als een eer beschouwd om namens de leden de belangen van onze achterban te bewaken en mee te denken over hoe we met het beste onderhandelingsresultaat naar buiten kunnen komen. Fijn dat ik daarbij steeds het vertrouwen van onze leden en de onderhandelaars in de Metaal & Techniek heb gekregen.’