KADERLEDEN AAN HET WOORD

Peter Leenders, kaderlid FNV Metaal

ONDER DE STREEP EEN GOED AKKOORD

In de nieuwe cao Metaal & Techniek worden grote stappen vooruitgezet. Naast koopkracht­behoud, voor zover als mogelijk bij de huidige inflatie, zijn er structurele verbeteringen van de jeugdlonen. Over eerder stoppen met werken zijn nieuwe afspraken gemaakt.

‘Het loon is het fundament onder de cao dat er sowieso moet zijn,’ stelt Peter Leenders, kaderlid FNV bij VDL Bussen in Valkenswaard. ‘Het loon moet liefst de inflatie volgen, als dat kan. Dat lukt helaas niet met deze hoge inflatie. Toch ligt er nu een goede loonafspraak en de verslechteringsvoorstellen van de werkgevers zijn weg. Voor sommigen is het niet genoeg. Maar als je meer wil, dan moet je een sterke vuist maken. Hoe meer mensen lid worden van de vakbond, des te meer kun je voor elkaar boksen.

GOEDE AFSPRAKEN OVER EERDER STOPPEN MET WERKEN

Het generatiepact is nu een recht geworden voor onbepaalde tijd. Je kunt het aanvragen zonder instemming van de werkgever. De RVU is super goed, maar kent door de wet wel beperkingen; deze regeling geldt slechts een beperkt aantal jaren (totdat de regering een structurele regeling heeft gemaakt voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken). De uitkering is op het niveau van de AOW, je kunt je afvragen wie daar voldoende aan heeft. Dat zal niet voor iedereen het geval zijn.’

GEZOND EN FIT DE EINDSTREEP HALEN

Volgens Peter Leenders moet er nu al nagedacht worden over wat de volgende stap zou moeten zijn. ‘Op een gezonde manier fit de eindstreep halen is een betere doelstelling dan eerder stoppen met werken. Een eerste stap terug op je 60e en op je 63e nog een stap terug. Je zou alle regelingen (seniorendagen, generatiepact, RVU) kunnen inzetten met als doel om vroegtijdig de arbeidslast vanaf een bepaalde leeftijd te verlichten zodat je het langer kunt volhouden.

GROTER DEEL LOONSVERHOGING IN CENTEN

De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf is 52 jaar. Dat is te hoog. Het is nog een behoorlijke uitdaging om de jeugd in de sector te krijgen. Naast het loon zijn de balans tussen werk en privé en baanzekerheid belangrijk voor de jongeren. De cao-afspraken over de jeugdlonen zijn een goede ontwikkeling. Ik pleit ervoor om minimaal de helft van alle loonsverhogingen structureel in centen te krijgen. Zo trek je de onderste loonschalen, waar de jongeren inzitten, op in de richting van de hogere loonschalen.

DANK AAN ALLE STAKERS

Het heeft zes maanden geduurd voordat de werk­gevers over de brug kwamen. Ik ben blij dat de Metaal­unie zich uiteindelijk ook heeft aangesloten. De stakingen hebben daarbij wel geholpen. We mogen de stakers bedanken voor hun inzet. Vooral de 48-uurs stakingen hebben de doorslag gegeven. Maar ik vind het jammer en triest dat ervoor gestaakt moest worden.

ONDER DE STREEP EEN GOED AKKOORD

Ik vind het goed dat de cao voor 30 maanden is afgesproken, omdat je dan wat rust hebt. Je kunt rustig nadenken over de verbetering van de jeugdlonen en het pensioen. Onder de streep is dit een goed akkoord waar ik ja tegen zou zeggen.’